Euro banknošu izgatavošana

 1. ECB Pamatnostādne (2003. gada 20. marts) par pasākumu īstenošanu, lai novērstu euro banknošu neatļautu atveidošanu, un par euro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2003/5), OV L 78, 25.3.2003, 20. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Pamatnostādne (2013. gada 19. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2003/5 par pasākumu īstenošanu, lai novērstu euro banknošu neatļautu atveidošanu, un par euro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības  (ECB/2013/11), OV L 118, 30.4.2013, 43. lpp..
 2. ECB Lēmums (2013. gada 19. aprīlis) par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības  (ECB/2013/10), OV L 118, 30.4.2013, 37. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Lēmums (ES) 2019/669 (2019. gada 4. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/10 par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības  (ECB/2019/9), OV L 113, 29.4.2019, 6. lpp..
 3. ECB Lēmums (2013. gada 20. decembris) par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem un par grozījumiem Lēmumā ECB/2008/3  (ECB/2013/54), OV L 57, 27.2.2014, 29. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Lēmums (ES) 2016/955 (2016. gada 6. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/54 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem  (ECB/2016/12), OV L 159, 16.6.2016, 19. lpp..
  2. ECB Lēmums (ES) 2016/1734 (2016. gada 21. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/54 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem (ECB/2016/25), OV L 262, 29.9.2016, 30. lpp..
  3. Lēmums ECB/2013/54. Neoficiāls konsolidēts teksts, kuru sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 14.11.2016.
 4. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/280 (2014. gada 13. novembris) par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu (ECB/2014/44) (ECB/2014/44), OV L 47, 20.2.2015, 29. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Pamatnostādne (ES) 2017/2193 (2017. gada 27. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/280 par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu (ECB/2017/31), OV L 310, 14.11.2017, 49. lpp..
 5. ECB Lēmums (ES) 2016/1957 (2016.gada 8.novembris) par pagaidu akreditācijas piešķiršanas pilnvaru tālāku deleģēšanu (ECB/2016/39), OV L 304, 11.11.2016, 9. lpp..