Eurų banknotų gamyba

  1. 2003 m. kovo 20 d. ECB gairės dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos (ECB/2003/5), OL L 78, 2003 3 25, p. 20.Papildoma informacija
    1. 2013 m. balandžio 19 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2003/5 dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos  (ECB/2013/11), OL L 118, 2013 4 30, p. 43.
  2. 2013 m. balandžio 19 d. ECB sprendimas dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos  (ECB/2013/10), OL L 118, 2013 4 30, p. 37.Papildoma informacija
  3. ECB sprendimas dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/3  (ECB/2013/54), OL L 57, 2014 2 27, p. 29.Papildoma informacija
    1. 2016 m. gegužės 6 d. ECB sprendimas (ES) 2016/955, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams  (ECB/2016/12), OL L 159, 2016 6 16, p. 19.
    2. 2016 m. rugsėjo 21 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1734, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams  (ECB/2016/25), OL L 262, 2016 9 29, p. 30.
  4. 2014 m. lapkričio 13 d. ECB gairės (ES) 2015/280 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimo sistemos sukūrimo (ECB/2014/44), OL L 47, 2015 2 20, p. 29.Papildoma informacija