Eurų banknotų gamyba

 1. 2003 m. kovo 20 d. ECB gairės dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos (ECB/2003/5), OL L 78, 2003 3 25, p. 20.Papildoma informacija
  1. 2013 m. balandžio 19 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2003/5 dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos  (ECB/2013/11), OL L 118, 2013 4 30, p. 43.
 2. 2013 m. balandžio 19 d. ECB sprendimas dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos  (ECB/2013/10), OL L 118, 2013 4 30, p. 37.Papildoma informacija
  1. 2019 m. balandžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2019/669, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/10 dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos  (ECB/2019/9), OL L 113, 2019 4 29, p. 6.
 3. ECB sprendimas dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/3  (ECB/2013/54), OL L 57, 2014 2 27, p. 29.Papildoma informacija
  1. 2016 m. gegužės 6 d. ECB sprendimas (ES) 2016/955, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams  (ECB/2016/12), OL L 159, 2016 6 16, p. 19.
  2. 2016 m. rugsėjo 21 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1734, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams  (ECB/2016/25), OL L 262, 2016 9 29, p. 30.
  3. Sprendimas ECB/2013/54 - Neoficialus suvestinis tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 11 14.
 4. 2014 m. lapkričio 13 d. ECB gairės (ES) 2015/280 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimo sistemos sukūrimo (ECB/2014/44), OL L 47, 2015 2 20, p. 29.Papildoma informacija
  1. 2017 m. spalio 27 d. ECB gairės (ES) 2017/2193, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/280 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimo sistemos sukūrimo (ECB/2017/31), OL L 310, 2017 11 14, p. 49.
 5. 2016 m. lapkričio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1975 dėl įgaliojimų suteikti laikinąją akreditaciją perdavimo (ECB/2016/39) (ECB/2016/39), OL L 304, 2016 11 11, p. 9.