Euro-bankjegyek előállítása

  1. Az EKB iránymutatása (2003. március 20.) a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az euro-bankjegyek cseréjéről és bevonásáról (EKB/2003/5), HL L 78., 2003.3.25., 20. o.Kiegészítő információ
    1. Az EKB 2013. április 19-i iránymutatása a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatás módosításáról  (EKB/2013/11), HL L 118., 2013.4.30., 43. o.
  2. Az EKB 2013. április 19-i határozata az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról  (EKB/2013/10), HL L 118., 2013.4.30., 37. o.Kiegészítő információ
  3. Az EKB 2013. december 20-i határozata az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról és az EKB/2008/3 határozat módosításáról  (EKB/2013/54), HL L 57., 2014.2.27., 29. o.Kiegészítő információ
    1. Az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról szóló EKB/2013/54 határozat módosításáról szóló, 2016. május 6-i (EU) 2016/955 EKBi határozat (EKB/2016/12), HL L 159., 2016.6.16., 19. o.
    2. Az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról szóló EKB/2013/54 határozat módosításáról szóló, 2016. szeptember 21-i (EU) 2016/1734 EKBi határozat (EKB/2016/25), HL L 262., 2016.9.29., 30. o.
  4. Az eurorendszer előállítási és beszerzési rendszerének létrehozásáról szóló, 2014. november 13-i (EU) 2015/280 EKBi iránymutatás (EKB/2014/44), HL L 47., 2015.2.20., 29. o.Kiegészítő információ