Izrada euronovčanica

 1. Smjernica ESB od 20. ožujka 2003. o izvršenju mjera protiv nepropisnih reprodukcija euronovčanica te o zamjeni i povlačenju euronovčanica  (ESB/2003/5), SL L 78, 25.3.2003., str. 20.
  1. Smjernica ESB od 19. travnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2003/5 o izvršenju mjera protiv nepropisnih reprodukcija euronovčanica te o zamjeni i povlačenju euronovčanica (ESB/2013/11), SL L 118, 30.4.2013., str. 43.
 2. Odluka ESB od 19. travnja 2013. o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (ESB/2013/10), SL L 118, 30.4.2013., str. 37.
  1. Odluka (EU) 2019/669 ESB od 4. travnja 2019. o izmjeni Odluke ESB/2013/10 o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica  (ESB/2019/9), SL L 113, 29.4.2019., str. 6.
 3. Odluka ESB-a o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura i o izmjeni Odluke ESB/2008/3  (ESB/2013/54), SL L 57, 27.2.2014., str. 29.
  1. Odluka (EU) 2016/955 ESB od 6. svibnja 2016. o izmjeni Odluke ESB/2013/54 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura  (ESB/2016/12), SL L 159, 16.6.2016., str. 19.
  2. Odluka (EU) 2016/1734 ESB od 21. rujna 2016. o izmjeni Odluke ESB/2013/54 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura (ESB/2016/25), SL L 262, 29.9.2016., str. 30.
  3. Odluka ESB/2013/54 - Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske Unije 14.11.2016.
 4. Smjernica (EU) 2015/280 ESB od 13. studenoga 2014. o uspostavi sustava Eurosustava za izradu i nabavu euronovčanica (ESB/2014/44) (ESB/2014/44), SL L 47, 20.2.2015., str. 29.
  1. Smjernica (EU) 2017/2193 ESB оd 27. listopada 2017. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/280 o uspostavi sustava Eurosustava za izradu i nabavu euronovčanica (ESB/2017/31), SL L 310, 14.11.2017., str. 49.
 5. Odluka (EU) 2016/1975 ESB-a od 8. studenoga 2016. o daljnjem delegiranju ovlasti za dodjelu privremene akreditacije (ESB/2016/39), SL L 304, 11.11.2016., str. 9.