Euro pangatähtede tootmine

 1. EKP suunis meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta, 20.03.2003 (EKP/2003/5), ELT L 78, 25.3.2003, lk 20.Täiendav teave
  1. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta, 19. aprill 2013  (EKP/2013/11), ELT L 118, 30.4.2013, lk 43.
 2. EKP otsus euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta, 19. aprill 2013  (EKP/2013/10), ELT L 118, 30.4.2013, lk 37.Täiendav teave
  1. EKP otsus (EL) 2019/669, 4. aprill 2019, millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta  (EKP/2019/9), ELT L 113, 29.4.2019, lk 6.
 3. EKP otsus euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse ning otsuse EKP/2008/3 muutmise kohta, 20. detsember 2013  (EKP/2013/54), ELT L 57, 27.2.2014, lk 29.Täiendav teave
  1. EKP otsus (EL) 2016/955, 6. mai 2016, millega muudetakse otsust EKP/2013/54 euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta  (EKP/2016/12), ELT L 159, 16.6.2016, lk 19.
  2. EKP otsus (EL) 2016/1734, 21. september 2016, millega muudetakse otsust EKP/2013/54 euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta (EKP/2016/25), ELT L 262, 29.9.2016, lk 30.
  3. Please translate: Decision ECB/2013/54 - Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union  14.11.2016.
 4. EKP suunis (EL) 2015/280, 13. november 2014, eurosüsteemi tootmis- ja hankesüsteemi asutamise kohta  (EKP/2014/44), ELT L 47, 20.2.2015, lk 29.Täiendav teave
  1. EKP suunis (EL) 2017/2193, 27. oktoober 2017, millega muudetakse suunist (EL) 2015/280 eurosüsteemi tootmis- ja hankesüsteemi asutamise kohta (EKP/2017/31), ELT L 310, 14.11.2017, lk 49.
 5. EKP otsus (EL) 2016/1975, 8. november 2016, eelatesteerimise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2016/39), ELT L 304, 11.11.2016, lk 9.