Fremstilling af eurosedler

 1. ECB's retningslinje af 20. marts 2003 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2003/5), EUT L 78 af 25.3.2003, s. 20.Læs mere
  1. ECB's retningslinje af 19. april 2013 om ændring af retningslinje ECB/2003/5 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2013/11), EUT L 118 af 30.4.2013, s. 43.
 2. ECB's afgørelse af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2013/10), EUT L 118 af 30.4.2013, s. 37.Læs mere
  1. ECB's afgørelse (EU) 2019/669 af 4. april 2019 om ændring af afgørelse ECB/2013/10 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2019/9), EUT L 113 af 29.4.2019, s. 6.
 3. ECB's afgørelse af 20. december 2013 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale og om ændring af afgørelse ECB/2008/3  (ECB/2013/54), EUT L 57 af 27.2.2014, s. 29.Læs mere
  1. ECB's afgørelse (EU) 2016/955 af 6. maj 2016 om ændring af afgørelse ECB/2013/54 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale  (ECB/2016/12), EUT L 159 af 16.6.2016, s. 19.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2016/1734 af 21. september 2016 om ændring af afgørelse ECB/2013/54 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale (ECB/2016/25), EUT L 262 af 29.9.2016, s. 30.
  3. Afgørelse ECB/2013/54 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 14.11.2016.
 4. ECB's retningslinje (EU) 2015/280 af 13. november 2014 om oprettelse af Eurosystemets system for produktion af og offentligt udbud vedrørende eurosedler  (ECB/2014/44), EUT L 47 af 20.2.2015, s. 29.Læs mere
  1. ECB's retningslinje (EU) 2017/2193 af 27. oktober 2017 om ændring af retningslinje (EU) 2015/280 om oprettelse af Eurosystemets system for produktion af og offentligt udbud vedrørende eurosedler (ECB/2017/31), EUT L 310 af 14.11.2017, s. 49.
 5. ECB's afgørelse (EU) 2016/1975 af 8. November 2016 om videredelegationen af beføjelserne til at tildele en foreløbig godkendelse (ECB/2016/39), EUT L 304 af 11.11.2016, s. 9.