Výroba eurobankovek

  1. Obecné zásady ECB ze dne 20. března 2003 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (ECB/2003/5), Úř. věst. L 78, 25. 3. 2003, s. 20.Dodatečné informace
    1. Obecné zásady ECB ze dne 19. dubna 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/5 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek  (ECB/2013/11), Úř. věst. L 118, 30. 4. 2013, s. 43.
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2013/10), Úř. věst. L 118, 30. 4. 2013, s. 37.Dodatečné informace
  3. Rozhodnutí ECB o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/3  (ECB/2013/54), Úř. věst. L 57, 27. 2. 2014, s. 29.Dodatečné informace
    1. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/955 ze dne 6. května 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/54 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura  (ECB/2016/12), Úř. věst. L 159, 16. 6. 2016, s. 19.
    2. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1734 ze dne 21. září 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/54 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura (ECB/2016/25), Úř. věst. L 262, 29. 9. 2016, s. 30.
  4. Obecné zásady ECB (EU) 2015/280 ze dne 13. listopadu 2014 o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému (ECB/2014/44) (ECB/2014/44), Úř. věst. L 47, 20. 2. 2015, s. 29.Dodatečné informace