Výroba eurobankovek

 1. Obecné zásady ECB ze dne 20. března 2003 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (ECB/2003/5), Úř. věst. L 78, 25. 3. 2003, s. 20.Dodatečné informace
  1. Obecné zásady ECB ze dne 19. dubna 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/5 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek  (ECB/2013/11), Úř. věst. L 118, 30. 4. 2013, s. 43.
 2. Rozhodnutí ECB ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2013/10), Úř. věst. L 118, 30. 4. 2013, s. 37.Dodatečné informace
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/669 ze dne 4. dubna 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/10 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek  (ECB/2019/9), Úř. věst. L 113, 29. 4. 2019, s. 6.
 3. Rozhodnutí ECB o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/3  (ECB/2013/54), Úř. věst. L 57, 27. 2. 2014, s. 29.Dodatečné informace
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/955 ze dne 6. května 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/54 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura  (ECB/2016/12), Úř. věst. L 159, 16. 6. 2016, s. 19.
  2. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1734 ze dne 21. září 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/54 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura (ECB/2016/25), Úř. věst. L 262, 29. 9. 2016, s. 30.
  3. Rozhodnutí ECB/2013/54 - neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  14. 11. 2016.
 4. Obecné zásady ECB (EU) 2015/280 ze dne 13. listopadu 2014 o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému (ECB/2014/44) (ECB/2014/44), Úř. věst. L 47, 20. 2. 2015, s. 29.Dodatečné informace
  1. Obecné zásady ECB (EU) 2017/2193 ze dne 27. října 2017, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/280 o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému (ECB/2017/31), Úř. věst. L 310, 14. 11. 2017, s. 49.
 5. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1975 ze dne 8. listopadu 2016 o svěření pravomoci udělovat prozatímní akreditaci (ECB/2016/39), Úř. věst. L 304, 11. 11. 2016, s. 9.