Menu

ECB/2003/5

  1. ECB:s riktlinje av den 20 mars 2003 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar (ECB/2003/5), EUT L 78, 25.3.2003, s. 20.

    Ytterligare information

       
      Upphäver artiklarna 1, 2 och 4 i riktlinje ECB/1999/3.