Menu

ECB/2003/5

  1. Usmernenie ECB z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (ECB/2003/5), Ú. v. EÚ L 78, 25. 3. 2003, s. 20.

    Dodatočné informácie

       
      Zrušujú sa články 1, 2 a 4 usmernenia ECB/1999/3.