EBC/2003/5

  1. Wytyczne EBC z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (EBC/2003/5), Dz.U. L 78 z 25.3.2003, str. 20.

    Dodatkowe informacje

       
      Uchyla art. 1, 2 i 4 wytycznych EBC/1999/3.