Menu

ECB/2003/5

  1. Richtsnoer van de ECB van 20 maart 2003 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2003/5), PB L 78 van 25.3.2003, blz. 20.

    Aanvullende informatie

       
      Trekt artikel 1, 2 en 4 van Richtsnoer ECB/1999/3 in.