Menu

EKB/2003/5

  1. Az EKB iránymutatása (2003. március 20.) a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az euro-bankjegyek cseréjéről és bevonásáról (EKB/2003/5), HL L 78., 2003.3.25., 20. o.

    Kiegészítő információ

       
      Hatályon kívül helyezi az EKB/1999/3 iránymutatás 1., 2. és 4. cikkeit.