Menu

EKP/2003/5

  1. EKP suunis meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta, 20.03.2003 (EKP/2003/5), ELT L 78, 25.3.2003, lk 20.

    Täiendav teave

       
      Tunnistab kehtetuks suunise EKP/1999/3 artiklid 1, 2 ja 4