Menu

ECB/2003/5

  1. ECB's retningslinje af 20. marts 2003 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2003/5), EUT L 78 af 25.3.2003, s. 20.

    Læs mere

       
      Ophæver artikel 1,2 og 4 i retningslinje ECB/1999/3