Menu

ECB/2013/54

 1. ECB:s beslut av den 20 december 2013 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt och om ändring av beslut ECB/2008/3  (ECB/2013/54), EUT L 57, 27.2.2014, s. 29.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 15 maj 2008 om förfaranden för säkerhetsackreditering för tillverkare av skyddade euroobjekt för eurosedlar (ECB/2008/3), EUT L 140, 30.5.2008, s. 26.
  2. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 25 november 2010 om förfarandet för säkerhetsackreditering av tillverkare av eurosedlar  (ECB/2010/22), EUT L 330, 15.12.2010, s. 14.
  3. ECB:s beslut av den 26 april 2012 om ändring av beslut ECB/2010/22 om förfarandet för säkerhetsackreditering av tillverkare av eurosedlar  (ECB/2012/7), EUT L 126, 15.5.2012, s. 13.
  4. Beslut ECB/2010/22. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå, 16.5.2012.
  5. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 21 juni 2011 om ackrediteringsförfaranden avseende miljöaspekter och arbetsmiljöfrågor vid tillverkningen av eurosedlar (ECB/2011/8), EUT L 176, 5.7.2011, s. 52.
  6. ECB:s beslut av den 26 april 2012 om ändring av beslut ECB/2011/8 om ackrediteringsförfaranden avseende miljöaspekter och arbetsmiljöfrågor vid tillverkningen av eurosedlar  (ECB/2012/8), EUT L 126, 15.5.2012, s. 14.
  7. Beslut ECB/2011/8. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå, 16.5.2012.
  8. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 17 juli 2012 om vidaredelegering av befogenheten att bevilja, förnya eller förlänga ackrediteringar (ECB/2012/15), EUT L 209, 4.8.2012, s. 17.