Menu

ECB/2013/54

 1. Sklep ECB o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura ter o spremembi Sklepa ECB/2008/3  (ECB/2013/54), UL L 57, 27. 2. 2014, str. 29.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 15. maja 2008 o postopkih varnostnega akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura za eurobankovce (ECB/2008/3), UL L 140, 30. 5. 2008, str. 26.
  2. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti  (ECB/2010/22), UL L 330, 15. 12. 2010, str. 14.
  3. Sklep ECB z dne 26. aprila 2012 o spremembi Sklepa ECB/2010/22 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti  (ECB/2012/7), UL L 126, 15. 5. 2012, str. 13.
  4. Sklep ECB/2010/22. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije , 16. 5. 2012.
  5. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 21. junija 2011 o postopkih akreditiranja za proizvodnjo eurobankovcev na področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti  (ECB/2011/8), UL L 176, 5. 7. 2011, str. 52.
  6. Sklep ECB z dne 26. aprila 2012 o spremembi Sklepa ECB/2011/8 o postopkih akreditiranja za proizvodnjo eurobankovcev na področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti  (ECB/2012/8), UL L 126, 15. 5. 2012, str. 14.
  7. Sklep ECB/2011/8. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije , 16. 5. 2012.
  8. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 17. julija 2012 o prenosu pooblastil za podelitev, obnovitev ali podaljšanje akreditacij (ECB/2012/15), UL L 209, 4. 8. 2012, str. 17.