Menu

ECB/2013/54

 1. Rozhodnutie ECB o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/3  (ECB/2013/54), Ú. v. EÚ L 57, 27. 2. 2014, s. 29.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 15. mája 2008 o bezpečnostnej akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura vo vzťahu k eurobankovkám (ECB/2008/3), Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008, s. 26.
  2. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 25. novembra 2010 o konaní o udelenie akreditácie kvality výrobcom eurobankoviek  (ECB/2010/22), Ú. v. EÚ L 330, 15. 12. 2010, s. 14.
  3. Rozhodnutie ECB z 26. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/22 o konaní o udelenie akreditácie kvality výrobcom eurobankoviek  (ECB/2012/7), Ú. v. EÚ L 126, 15. 5. 2012, s. 13.
  4. Rozhodnutie ECB/2010/22. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie , 16. 5. 2012.
  5. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 21. júna 2011 o konaniach o udelenie akreditácie v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia na výrobu eurobankoviek  (ECB/2011/8), Ú. v. EÚ L 176, 5. 7. 2011, s. 52.
  6. Rozhodnutie ECB z 26. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2011/8 o konaniach o udelenie akreditácie v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia na výrobu eurobankoviek  (ECB/2012/8), Ú. v. EÚ L 126, 15. 5. 2012, s. 14.
  7. Rozhodnutie ECB/2011/8. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie, 16. 5. 2012.
  8. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 17. júla 2012 o prenesení právomocí udeľovať, obnovovať alebo predlžovať akreditácie (ECB/2012/15), Ú. v. EÚ L 209, 4. 8. 2012, s. 17.