Menu

BCE/2013/54

 1. Decizia BCE privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro și de modificare a Deciziei BCE/2008/3  (BCE/2013/54), JO L 57, 27.2.2014, p. 29.

  Informaţii suplimentare

  1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 15 mai 2008 privind procedurile de acreditare a securităţii pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro pentru bancnotele euro (BCE/2008/3), JO L 140, 30.5.2008, p. 26.
  2. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 25 noiembrie 2010 privind procedura de acreditare a calităţii pentru producătorii de bancnote euro  (BCE/2010/22), JO L 330, 15.12.2010, p. 14.
  3. Decizia BCE din 26 aprilie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/22 privind procedura de acreditare a calității pentru producătorii de bancnote euro  (BCE/2012/7), JO L 126, 15.5.2012, p. 13.
  4. Decizia BCE/2010/22. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene , 16.5.2012.
  5. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 21 iunie 2011 privind procedurile de acreditare în materie de mediu şi de sănătate şi securitate pentru producerea de bancnote euro  (BCE/2011/8), JO L 176, 5.7.2011, p. 52.
  6. Decizia BCE din 26 aprilie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2011/8 privind procedurile de acreditare în materie de mediu și de sănătate și securitate pentru producerea de bancnote euro  (BCE/2012/8), JO L 126, 15.5.2012, p. 14.
  7. Decizia BCE/2011/8. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene , 16.5.2012.
  8. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 17 iulie 2012 privind subdelegarea competentelor de acordare, reînnoire sau extindere a acreditărilor (BCE/2012/15), JO L 209, 4.8.2012, p. 17.