Menu

EBC/2013/54

 1. Decyzja EBC w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro oraz zmieniająca decyzję EBC/2008/3  (EBC/2013/54), Dz.U. L 57 z 27.2.2014, str. 29.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie procedur akredytacji bezpieczeństwa dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro  (EBC/2008/3), Dz.U. L 140 z 30.5.2008, str. 26.
  2. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie procedury akredytacji jakości mającej zastosowanie do producentów banknotów euro  (EBC/2010/22), Dz.U. L 330 z 15.12.2010, str. 14.
  3. Decyzja EBC z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/22 w sprawie procedury akredytacji jakości mającej zastosowanie do producentów banknotów euro  (EBC/2012/7), Dz.U. L 126 z 15.5.2012, str. 13.
  4. Decyzja EBC/2010/22. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 16.5.2012.
  5. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie procedur akredytacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji banknotów euro  (EBC/2011/8), Dz.U. L 176 z 5.7.2011, str. 52.
   1. Sprostowanie do decyzji EBC z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie procedur akredytacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji banknotów euro (EBC/2011/8), Dz.U. L 54 z 28.2.2012, str. 22.
  6. Decyzja EBC z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2011/8 w sprawie procedur akredytacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji banknotów euro ( (EBC/2012/8), Dz.U. L 126 z 15.5.2012, str. 14.
  7. Decyzja EBC/2011/8. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 16.5.2012.
  8. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dalszego przekazania uprawnień w zakresie przyznawania, odnawiania lub przedłużania akredytacji (EBC/2012/15), Dz.U. L 209 z 4.8.2012, str. 17.