Menu

ECB/2013/54

 1. Besluit van de ECB van 20 december 2013 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items en tot wijziging van Besluit ECB/2008/3  (ECB/2013/54), PB L 57 van 27.2.2014, blz. 29.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 15 mei 2008 betreffende procedures voor veiligheidsaccreditatie van producenten van beveiligde euro-items voor eurobankbiljetten  (ECB/2008/3), PB L 140 van 30.5.2008, blz. 26.
  2. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 25 november 2010 inzake de kwaliteitsaccreditatieprocedure voor producenten van eurobankbiljetten  (ECB/2010/22), PB L 330 van 15.12.2010, blz. 14.
  3. Besluit van de ECB van 26 april 2012 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/22 inzake de kwaliteitsaccreditatieprocedure voor producenten van eurobankbiljetten  (ECB/2012/7), PB L 126 van 15.5.2012, blz. 13.
  4. Besluit ECB/2010/22. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie , 16.5.2012.
  5. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 21 juni 2011 inzake de procedures t.a.v. milieuaccreditatie en gezondheids- en veiligheidsaccreditatie voor de productie van eurobankbiljetten  (ECB/2011/8), PB L 176 van 5.7.2011, blz. 52.
  6. Besluit van de ECB van 26 april 2012 houdende wijziging van Besluit ECB/2011/8 inzake de procedures t.a.v. milieuaccreditatie en gezondheids- en veiligheidsaccreditatie voor de productie van eurobankbiljetten (ECB/2012/8), PB L 126 van 15.5.2012, blz. 14.
  7. Besluit ECB/2011/8. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie , 16.5.2012.
  8. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 17 juli 2012 betreffende de subdelegatie van bevoegdheden tot accreditatieverlening, -vernieuwing of -verlenging (ECB/2012/15), PB L 209 van 4.8.2012, blz. 17.