Menu

ECB/2013/54

 1. ECB sprendimas dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/3  (ECB/2013/54), OL L 57, 2014 2 27, p. 29.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2008 m. gegužės 15 d. ECB sprendimas dėl saugumo akreditacijos procedūrų, taikomų eurų banknotų saugotinų eurų elementų gamintojams  (ECB/2008/3), OL L 140, 2008 5 30, p. 26.
  2. Nebegalioja: 2010 m. lapkričio 25 d. ECB sprendimas dėl eurų banknotų gamintojams taikomos kokybės akreditacijos procedūros  (ECB/2010/22), OL L 330, 2010 12 15, p. 14.
  3. 2012 m. balandžio 26 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/22 dėl eurų banknotų gamintojams taikomos kokybės akreditacijos procedūros  (ECB/2012/7), OL L 126, 2012 5 15, p. 13.
  4. Sprendimas ECB/2010/22. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras , 2012 5 16.
  5. Nebegalioja: 2011 m. birželio 21 d. ECB sprendimas dėl eurų banknotų gamybai taikomų aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditacijos procedūrų  (ECB/2011/8), OL L 176, 2011 7 5, p. 52.
  6. 2012 m. balandžio 26 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/8 dėl eurų banknotų gamybai taikomų aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditacijos procedūrų  (ECB/2012/8), OL L 126, 2012 5 15, p. 14.
  7. Sprendimas ECB/2011/8. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras, 2012 5 16.
  8. Nebegalioja: 2012 m. liepos 17 d. ECB sprendimas dėl įgaliojimų suteikti, atnaujinti ar pratęsti akreditacijas perdavimo (ECB/2012/15), OL L 209, 2012 8 4, p. 17.