EKB/2013/54

 1. Az EKB 2013. december 20-i határozata az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról és az EKB/2008/3 határozat módosításáról  (EKB/2013/54), HL L 57., 2014.2.27., 29. o.

  Kiegészítő információ

  1. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2008. május 15.) az euro-bankjegyek tekintetében az euro biztonságos kezelést igénylő elemeit előállítók biztonsági akkreditációs eljárásairól  (EKB/2008/3), HL L 140., 2008.5.30., 26. o.
  2. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2010. november 25.) az eurobankjegy gyártóinak minőségi akkreditációjáról  (EKB/2010/22), HL L 330., 2010.12.15., 14. o.
  3. Az EKB határozata (2012. április 26.) az eurobankjegy gyártóinak minőségi akkreditációjáról szóló EKB/2010/22 határozat módosításáról  (EKB/2012/7), HL L 126., 2012.5.15., 13. o.
  4. EKB/2010/22 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, egységes szerkezetbe szerkesztett, nem hivatalos szöveg, 2012.5.16.
  5. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2011. június 21.) az eurobankjegyek előállítása tekintetében a környezetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági akkreditációról  (EKB/2011/8), HL L 176., 2011.7.5., 52. o.
  6. Az EKB határozata (2012. április 26.) az eurobankjegyek előállítása tekintetében a környezetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági akkreditációról szóló EKB/2011/8 határozat módosításáról  (EKB/2012/8), HL L 126., 2012.5.15., 14. o.
  7. EKB/2011/8 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, egységes szerkezetbe szerkesztett, nem hivatalos szöveg, 2012.5.16.
  8. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2012. július 17.) az akkreditáció megadására, megújítására vagy kiterjesztésére vonatkozó hatáskörök átruházásáról (EKB/2012/15), HL L 209., 2012.8.4., 17. o.