EKP/2013/54

 1. EKP:n päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2013, suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä ja päätöksen EKP/2008/3 muuttamisesta  (EKP/2013/54), EUVL L 57, 27.2.2014, s. 29.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 15 päivänä toukokuuta 2008, suojattavan euroseteliaineiston valmistajien hyväksymismenettelyistä (EKP/2008/3), EUVL L 140, 30.5.2008, s. 26.
  2. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010, eurosetelien valmistajien laatuakkreditointimenettelystä  (EKP/2010/22), EUVL L 330, 15.12.2010, s. 14.
  3. EKP:n päätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2012, eurosetelien valmistajien laatuakkreditointimenettelystä annetun päätöksen EKP/2010/22 muuttamisesta (EKP/2012/7), EUVL L 126, 15.5.2012, s. 13.
  4. Päätös EKP/2010/22. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti, 16.5.2012.
  5. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2011, eurosetelien valmistuksen ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointimenettelyistä  (EKP/2011/8), EUVL L 176, 5.7.2011, s. 52.
  6. EKP:n päätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2012, eurosetelien valmistuksen ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointimenettelyistä annetun päätöksen EKP/2011/8 muuttamisesta  (EKP/2012/8), EUVL L 126, 15.5.2012, s. 14.
  7. Päätös EKP/2011/8. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti, 16.5.2012.
  8. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2012, akkreditointien myöntämistä, uusimista ja voimassaolon pidentämistä koskevan toimivallan siirtämisestä (EKP/2012/15), EUVL L 209, 4.8.2012, s. 17.