EKP/2013/54

 1. EKP otsus euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse ning otsuse EKP/2008/3 muutmise kohta, 20. detsember 2013  (EKP/2013/54), ELT L 57, 27.2.2014, lk 29.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus euro pangatähtede turvaelementide tootjate suhtes kohaldatava turvanõuetele vastavuse atesteerimise menetluse kohta, 15. mai 2008  (EKP/2008/3), ELT L 140, 30.5.2008, lk 26.
  2. Kehtivus lõppenud: EKP otsus euro pangatähtede tootjate kvaliteedinõuetele vastavuse atesteerimise menetluse kohta, 25. november 2010 (EKP/2010/22), ELT L 330, 15.12.2010, lk 14.
  3. EKP otsus, 26. aprill 2012, millega muudetakse otsust EKP/2010/22 euro pangatähtede tootjate kvaliteedinõuetele vastavuse atesteerimise menetluse kohta  (EKP/2012/7), ELT L 126, 15.5.2012, lk 13.
  4. Otsus EKP/2010/22. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt , 16.5.2012.
  5. Kehtivus lõppenud: EKP otsus euro pangatähtede tootmise keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse atesteerimise menetluse kohta, 21. juuni 2011  (EKP/2011/8), ELT L 176, 5.7.2011, lk 52.
  6. EKP otsus, 26. aprill 2012, millega muudetakse otsust EKP/2011/8 euro pangatähtede tootmise keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse atesteerimise menetluse kohta (EKP/2012/8), ELT L 126, 15.5.2012, lk 14.
  7. Otsus EKP/2011/8. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt , 16.5.2012.
  8. Kehtivus lõppenud: EKP otsus atesteeringute andmise, uuendamise või pikendamise pädevuse edasidelegeerimise kohta, 17. juuli 2012 (EKP/2012/15), ELT L 209, 4.8.2012, lk 17.