Menu

ECB/2013/54

 1. ECB's afgørelse af 20. december 2013 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale og om ændring af afgørelse ECB/2008/3  (ECB/2013/54), EUT L 57 af 27.2.2014, s. 29.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 15. maj 2008 om procedurer for sikkerhedsgodkendelse af producenter af fortroligt euromateriale til eurosedler (ECB/2008/3), EUT L 140 af 30.5.2008, s. 26.
  2. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler  (ECB/2010/22), EUT L 330 af 15.12.2010, s. 14.
  3. ECB's afgørelse af 26. april 2012 om ændring af afgørelse ECB/2010/22 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler  (ECB/2012/7), EUT L 126 af 15.5.2012, s. 13.
  4. Afgørelse ECB/2010/22.Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer , 16.5.2012.
  5. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 21. juni 2011 om procedurerne for miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelse af produktionen af eurosedler  (ECB/2011/8), EUT L 176 af 5.7.2011, s. 52.
  6. ECB's afgørelse af 26. april 2012 om ændring af afgørelse ECB/2011/8 om procedurerne for miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelse af produktionen af eurosedler  (ECB/2012/8), EUT L 126 af 15.5.2012, s. 14.
  7. Afgørelse ECB/2011/8. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer , 16.5.2012.
  8. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 17. juli 2012 om videredelegation af beføjelser til at give, forny eller forlænge godkendelser (ECB/2012/15), EUT L 209 af 4.8.2012, s. 17.