ECB/2014/44

 1. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/280 z 13. novembra 2014 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému (ECB/2014/44), Ú. v. EÚ L 47, 20. 2. 2015, s. 29.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB zo 16. septembra 2004 o obstarávaní eurobankoviek (ECB/2004/18), Ú. v. EÚ L 320, 21. 10. 2004, s. 21.
  2. Usmernenie ECB z 18. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2004/18 o obstarávaní eurobankoviek  (ECB/2011/3), Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2011, s. 77.
  3. Usmernenie ECB/2004/18. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie, 20. 3. 2011.
  4. Usmernenie ECB z 18. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2004/18 o obstarávaní eurobankoviek  (ECB/2013/49), Ú. v. EÚ L 32, 1. 2. 2014, s. 36.