BCE/2014/44

 1. Orientarea (UE) 2015/280 a BCE din 13 noiembrie 2014 privind instituirea Sistemului pentru achiziții și producție din Eurosistem  (BCE/2014/44), JO L 47, 20.2.2015, p. 29.

  Informaţii suplimentare

  1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 16 septembrie 2004 privind achiziția de bancnote euro  (BCE/2004/18), JO L 320, 21.10.2004, p. 21.
  2. Orientarea BCE din 18 martie 2011 de modificare a Orientării BCE/2004/18 privind achiziţia de bancnote euro  (BCE/2011/3), JO L 86, 1.4.2011, p. 77.
  3. Orientarea BCE/2004/18. Text consolidat neoficial realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene , 20.3.2011.
  4. Orientarea BCE din 18 decembrie 2013 de modificare a Orientării BCE/2004/18 privind achiziţia de bancnote euro  (BCE/2013/49), JO L 32, 1.2.2014, p. 36.