BĊE/2014/44

 1. Linja gwida (UE) 2015/280 tal-BĊE tat-13 ta' Novembru 2014 dwar l-istabbiliment ta' Sistema ta' Produzzjoni u Akkwisti tal-Eurosistema  (BĊE/2014/44), ĠU L 47, 20.2.2015, pġ. 29.

  Aktar tagħrif

  1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-16 ta’ Settembru, 2004, dwar l-akkwist tal-karti tal-flus euro (BĊE/2004/18), ĠU L 320, 21.10.2004, pġ. 21.
  2. Linja ta’ Gwida tal-BĊE tat-18 ta' Marzu 2011 li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2004/18 dwar l-akkwist ta' karti tal-flus tal-euro (BĊE/2011/3), ĠU L 86, 1.4.2011, pġ. 77.
  3. Linja ta' Gwida BĊE/2004/18. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 20.3.2011.
  4. Linja Gwida tal-BĊE tat-18 ta’ Diċembru 2013 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2004/18 dwar l-akkwist tal-karti tal-flus euro  (BĊE/2013/49), ĠU L 32, 1.2.2014, pġ. 36.