ECB/2014/44

 1. 2014 m. lapkričio 13 d. ECB gairės (ES) 2015/280 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimo sistemos sukūrimo (ECB/2014/44), OL L 47, 2015 2 20, p. 29.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2004 m. rugsėjo 16 d. ECB gairės dėl eurų banknotų pirkimo (ECB/2004/18), OL L 320, 2004 10 21, p. 21.
  2. 2011 m. kovo 18 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2004/18 dėl eurų banknotų pirkimo  (ECB/2011/3), OL L 86, 2011 4 1, p. 77.
  3. Gairės ECB/2004/18. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras, 2011 3 20.
  4. 2013 m. gruodžio 18 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2004/18 dėl eurų banknotų pirkimo (ECB/2013/49), OL L 32, 2014 2 1, p. 36.