EKB/2014/44

 1. Az eurorendszer előállítási és beszerzési rendszerének létrehozásáról szóló, 2014. november 13-i (EU) 2015/280 EKBi iránymutatás (EKB/2014/44), HL L 47., 2015.2.20., 29. o.

  Kiegészítő információ

  1. Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2004. szeptember 16.) az eurobankjegyek beszerzéséről (EKB/2004/18), HL L 320., 2004.10.21., 21. o.
  2. Az EKB iránymutatása (2011. március 18.) az euróbankjegyek beszerzéséről szóló EKB/2004/18 iránymutatás módosításáról  (EKB/2011/3), HL L 86., 2011.4.1., 77. o.
  3. EKB/2004/18 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos változat, 2011.3.20.
  4. Az EKB 2013. december 18-i iránymutatása az eurobankjegyek beszerzéséről szóló EKB/2004/18 iránymutatás módosításáról  (EKB/2013/49), HL L 32., 2014.2.1., 36. o.