ECB/2014/44

 1. Obecné zásady ECB (EU) 2015/280 ze dne 13. listopadu 2014 o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému (ECB/2014/44) (ECB/2014/44), Úř. věst. L 47, 20. 2. 2015, s. 29.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 16. září 2004 o zadávání zakázek na eurobankovky (ECB/2004/18), Úř. věst. L 320, 21. 10. 2004, s. 21.
  2. Obecné zásady ECB ze dne 18. března 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/18 o zadávání zakázek na eurobankovky  (ECB/2011/3), Úř. věst. L 86, 1. 4. 2011, s. 77.
  3. Obecné zásady ECB/2004/18. Neoficiální úplné znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie , 20. 3. 2011.
  4. Obecné zásady ECB ze dne 18. prosince 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/18 o zadávání zakázek na eurobankovky  (ECB/2013/49), Úř. věst. L 32, 1. 2. 2014, s. 36.