ECB/2013/10

 1. ECB:s beslut av den 19 april 2013 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar  (ECB/2013/10), EUT L 118, 30.4.2013, s. 37.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 20 mars 2003 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (ECB/2003/4), EUT L 78, 25.3.2003, s. 16.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 30 augusti 2001 om valörer och tekniska specifikationer för, och reproducering, inlösen och indragning av, eurosedlar (ECB/2001/7), EGT L 233, 31.8.2001, s. 55.Upphäver också artikel 1.4 i riktlinje ECB/1999/3
    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 7 juli 1998 avseende valörer och tekniska specifikationer för, och reproducering, inlösen och indragning av, eurosedlar (ECB/1998/6), EGT L 8, 14.1.1999, s. 36.
    2. ECB:s beslut av den 26 augusti 1999 om ändring av ECB:s beslut av den 7 juli 1998 (ECB/1998/6) om valörer och tekniska specifikationer för, och reproducering, inlösen och indragning av, eurosedlar (ECB/1999/2), EGT L 258, 5.10.1999, s. 29.
   2. ECB:s beslut av den 3 december 2001 om ändring av beslut ECB/2001/7 om valörer och tekniska specifikationen för, och reproducering, inlösen och indragning av eurosedlar (ECB/2001/14), EGT L 5, 9.1.2002, s. 26.