Menu

BCE/2013/10

  1. Decizia BCE din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificaţiile, reproducerea, preschimbarea şi retragerea bancnotelor euro  (BCE/2013/10), JO L 118, 30.4.2013, p. 37.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 20 martie 2003 privind valorile nominale, specificațiile, reproducerea, schimbul și retragerea bancnotelor euro (BCE/2003/4), JO L 78, 25.3.2003, p. 16.