EBC/2013/10

  1. Decyzja EBC z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro (EBC/2013/10), Dz.U. L 118 z 30.4.2013, str. 37.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofania banknotów euro (EBC/2003/4), Dz.U. L 78 z 25.3.2003, str. 16.