Menu

BĊE/2013/10

  1. Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ April 2013 dwar id-denominazzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-riproduzzjoni, il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus tal-euro (BĊE/2013/10), ĠU L 118, 30.4.2013, pġ. 37.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Id-Deċiżjoni tal-BĊE ta’ l-20 ta’ Marzu, 2003 dwar id-denominazzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-reproduzzjoni, il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus ta' l-euro (BĊE/2003/4), ĠU L 78, 25.3.2003, pġ. 16.