ECB/2013/10

  1. ECB Lēmums (2013. gada 19. aprīlis) par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības  (ECB/2013/10), OV L 118, 30.4.2013, 37. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2003. gada 20. marts) par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2003/4), OV L 78, 25.3.2003, 16. lpp..