Menu

ECB/2013/10

  1. 2013 m. balandžio 19 d. ECB sprendimas dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos  (ECB/2013/10), OL L 118, 2013 4 30, p. 37.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2003 m. kovo 20 d. ECB sprendimas dėl euro banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (ECB/2003/4), OL L 78, 2003 3 25, p. 16.