EKP/2013/10

 1. EKP:n päätös, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä  (EKP/2013/10), EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2003, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä (EKP/2003/4), EUVL L 78, 25.3.2003, s. 16.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 30 päivänä elokuuta 2001, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen käytöstä (EKP/2001/7), EYVL L 233, 31.8.2001, s. 55.Kumoaa myös suuntaviivojen EKP/1999/3 1 artiklan 4 kohdan
    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1998, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen käytöstä (EKP/1998/6), EYVL L 8, 14.1.1999, s. 36.
     1. Oikaisu EKP:n päätökseen EKP/1998/6, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1998, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen käytöstä, sellaisena kuin se on muutettuna 26 päivänä elokuuta 1999 tehdyllä päätöksellä EKP/1999/2 (EKP/1998/6), 18.4.2001.
    2. EKP:n päätös, tehty 26 päivänä elokuuta 1999, jolla muutetaan 7 päivänä heinäkuuta 1998 tehtyä EKP:n päätöstä (EKP/1998/6) euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen käytöstä (EKP/1999/2), EYVL L 258, 5.10.1999, s. 29.
     1. Oikaisu EKP:n päätökseen EKP/1998/6, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1998, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen käytöstä, sellaisena kuin se on muutettuna 26 päivänä elokuuta 1999 tehdyllä päätöksellä EKP/1999/2, EYVL L 107, 18.4.2001, s. 28.
   2. EKP:n päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 2001, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen käytöstä tehdyn päätöksen EKP/2001/7 muuttamisesta (EKP/2001/14), EYVL L 5, 9.1.2002, s. 26.