Menu

EKP/2013/10

  1. EKP otsus euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta, 19. aprill 2013  (EKP/2013/10), ELT L 118, 30.4.2013, lk 37.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus euro pangatähtede nimiväärtuste, iseloomulike tunnuste, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta, 20.03.2003 (EKP/2003/4), ELT L 78, 25.3.2003, lk 16.