Menu

ECB/2013/10

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2013/10), Úř. věst. L 118, 30. 4. 2013, s. 37.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 20. března 2003 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2003/4), Úř. věst. L 78, 25. 3. 2003, s. 16.