Menu

ЕЦБ/2013/10

  1. Решение на ЕЦБ от 19 април 2013 година относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2013/10), OВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 20 март 2003 година относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2003/4), OВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 16..