Utgivning av eurosedlar

 1. ECB:s rekommendation av den 8 april 1999 om redovisningen av kostnader i samband med utgivningen av sedlar (bilaga till ECB/2000/12) (ECB/1999/NP7), EGT L 55, 24.2.2001, s. 79.Ytterligare information
 2. ECB:s riktlinje av den 11 september 2008 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2)  (ECB/2008/8), EUT L 346, 23.12.2008, s. 89.
  1. ECB:s riktlinje av den 30 juni 2011 om ändring av riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2) (ECB/2011/9), EUT L 217, 23.8.2011, s. 1.
  2. ECB:s riktlinje (EU) 2016/1061 av den 26 maj 2016 om ändring av riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2)  (ECB/2016/15), EUT L 173, 30.6.2016, s. 102.
  3. ECB:s riktlinje (EU) 2017/469 av den 7 februari 2017 om ändring av riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2)  (ECB/2017/7), EUT L 77, 22.3.2017, s. 4.
  4. Riktlinje ECB/2008/8. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 7.2.2017.
 3. ECB:s beslut av den 13 december 2010 om utgivningen av eurosedlar (omarbetning) (ECB/2010/29), EUT L 35, 9.2.2011, s. 26.Ytterligare information
  1. ECB:s beslut av den 21 juni 2013 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2013/16), EUT L 187, 6.7.2013, s. 13.
  2. ECB:s beslut av den 29 augusti 2013 om ändring av beslut ecb/2010/29 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2013/27), EUT L 16, 21.1.2014, s. 51.
  3. ECB:s beslut (EU) 2015/286 av den 27 november 2014 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2014/49), EUT L 50, 21.2.2015, s. 42.
  4. ECB:s beslut (EU) 2019/47 av den 29 november 2018 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2018/31), EUT L 9, 11.1.2019, s. 194.
  5. ECB:s beslut (EU) 2020/141 av den 22 januari 2020 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2020/7), EUT L 27I, 1.2.2020, s. 21.
 4. ECB:s riktlinje av den 20 juli 2012 om datautbytet för kontanttjänster (ECB/2012/16), EUT L 245, 11.9.2012, s. 3.
 5. ECB:s riktlinje (EU) 2020/428 av den 5 mars 2020 om upphävande av riktlinje ECB/2012/16 om datautbytet för kontanttjänster  (ECB/2020/12), EUT L 87, 23.3.2020, s. 4.