Izdajanje eurobankovcev

 1. Smernica ECB z dne 11. septembra 2008 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 (ECB/2008/8), UL L 346, 23. 12. 2008, str. 89.
  1. Smernica ECB z dne 30. junija 2011 o spremembah Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2  (ECB/2011/9), UL L 217, 23. 8. 2011, str. 1.
  2. Smernica ECB (EU) 2016/1061 z dne 26. maja 2016 o spremembi Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 (ECB/2016/15), UL L 173, 30. 6. 2016, str. 102.
  3. Smernica ECB (EU) 2017/469 z dne 7. februarja 2017 o spremembi Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 (ECB/2017/7), UL L 77, 22. 3. 2017, str. 4.
  4. Smernica ECB/2008/8. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 7. 2. 2017.
 2. Sklep ECB z dne 13. decembra 2010 o izdajanju eurobankovcev (prenovitev) (ECB/2010/29), UL L 35, 9. 2. 2011, str. 26.Dodatne informacije
  1. Sklep ECB z dne 21. junija 2013 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev  (ECB/2013/16), UL L 187, 6. 7. 2013, str. 13.
  2. Sklep ECB z dne 29. avgusta 2013 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev  (ECB/2013/27), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 51.
  3. Sklep ECB (EU) 2015/286 z dne 27. novembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev  (ECB/2014/49), UL L 50, 21. 2. 2015, str. 42.
  4. Sklep ECB (EU) 2019/47 z dne 29. novembra 2018 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev (ECB/2018/31), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 194.
  5. Sklep ECB (EU) 2020/141 z dne 22. januarja 2020 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev  (ECB/2020/7), UL L 27I, 1. 2. 2020, str. 21.
 3. Smernica ECB z dne 20. julija 2012 o izmenjavi podatkov pri gotovinskih storitvah  (ECB/2012/16), UL L 245, 11. 9. 2012, str. 3.
 4. Smernica ECB (EU) 2020/428 z dne 5. marca 2020 o razveljavitvi Smernice ECB/2012/16 o izmenjavi podatkov pri gotovinskih storitvah (ECB/2020/12), UL L 87, 23. 3. 2020, str. 4.