Vydávanie eurobankoviek

 1. Usmernenie ECB z 11. septembra 2008 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2  (ECB/2008/8), Ú. v. EÚ L 346, 23. 12. 2008, s. 89.
  1. Usmernenie ECB z 30. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2 (ECB/2011/9), Ú. v. EÚ L 217, 23. 8. 2011, s. 1.
  2. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1061 z 26. mája 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2 (ECB/2016/15), Ú. v. EÚ L 173, 30. 6. 2016, s. 102.
  3. Usmernenie ECB (EÚ) 2017/469 zo 7. februára 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2  (ECB/2017/7), Ú. v. EÚ L 77, 22. 3. 2017, s. 4.
  4. Usmernenie ECB/2008/8. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 7. 2. 2017.
 2. Rozhodnutie ECB z 13. decembra 2010 o vydávaní eurobankoviek (prepracované znenie) (ECB/2010/29), Ú. v. EÚ L 35, 9. 2. 2011, s. 26.Dodatočné informácie
  1. Rozhodnutie ECB z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek (ECB/2013/16), Ú. v. EÚ L 187, 6. 7. 2013, s. 13.
  2. Rozhodnutie ECB Z 29. Augusta 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek  (ECB/2013/27), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 51.
  3. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/286 z 27. novembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek (ECB/2014/49), Ú. v. EÚ L 50, 21. 2. 2015, s. 42.
  4. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/47 z 29. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek (ECB/2018/31), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 194.
  5. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/141 z 22. januára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek  (ECB/2020/7), Ú. v. EÚ L 27I, 1. 2. 2020, s. 21.
 3. Usmernenie ECB (EÚ) 2020/428 z 5. marca 2020, ktorým sa zrušuje usmernenie ECB/2012/16 o výmene údajov pri hotovostných službách  (ECB/2020/12), Ú. v. EÚ L 87, 23. 3. 2020, s. 4.Dodatočné informácie