Emisiunea bancnotelor euro

 1. Orientarea BCE din 11 septembrie 2008 privind colectarea datelor referitoare la euro şi funcţionarea Sistemului de informaţii privind numerarul 2  (BCE/2008/8), JO L 346, 23.12.2008, p. 89.
  1. Orientarea BCE din 30 iunie 2011 de modificare a Orientării BCE/2008/8 privind colectarea datelor referitoare la euro şi funcţionarea Sistemului de informaţii privind numerarul 2  (BCE/2011/9), JO L 217, 23.8.2011, p. 1.
  2. Orientarea (UE) 2016/1061 a BCE din 26 mai 2016 de modificare a Orientării BCE/2008/8 privind colectarea datelor referitoare la euro și funcționarea Sistemului de informații privind numerarul 2 (BCE/2016/15), JO L 173, 30.6.2016, p. 102.
  3. Orientarea (UE) 2017/469 a BCE din 7 februarie 2017 de modificare a Orientării BCE/2008/8 privind colectarea datelor referitoare la euro și funcționarea Sistemului de informații privind numerarul 2  (BCE/2017/7), JO L 77, 22.3.2017, p. 4.
  4. Orientarea BCE/2008/8. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 7.2.2017.
 2. Decizia BCE din 13 decembrie 2010 privind emisiunea de bancnote euro (reformare) (BCE/2010/29), JO L 35, 9.2.2011, p. 26.Informaţii suplimentare
  1. Decizia BCE din 21 iunie 2013 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2013/16), JO L 187, 6.7.2013, p. 13.
  2. Decizia BCE din 29 august 2013 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2013/27), JO L 16, 21.1.2014, p. 51.
  3. Decizia (UE) 2015/286 a BCE din 27 noiembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2014/49), JO L 50, 21.2.2015, p. 42.
  4. Decizia (UE) 2019/47 a BCE din 29 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2018/31), JO L 9, 11.1.2019, p. 194.
  5. Decizia (UE) 2020/141 a BCE din 22 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2020/7), JO L 27I, 1.2.2020, p. 21.
 3. Orientarea (UE) 2020/428 a BCE din 5 martie 2020 de abrogare a Orientării BCE/2012/16 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar  (BCE/2020/12), JO L 87, 23.3.2020, p. 4.Informaţii suplimentare