Emisja banknotów euro

 1. Wytyczne EBC z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2 (EBC/2008/8), Dz.U. L 346 z 23.12.2008, str. 89.
  1. Wytyczne EBC z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2 (EBC/2011/9), Dz.U. L 217 z 23.8.2011, str. 1.
  2. Wytyczne EBC (UE) 2016/1061 z dnia 26 maja 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2 (EBC/2016/15), Dz.U. L 173 z 30.6.2016, str. 102.
  3. Wytyczne EBC (UE) 2017/469 z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2  (EBC/2017/7), Dz.U. L 77 z 22.3.2017, str. 4.
  4. Wytyczne EBC/2008/8. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 7.2.2017.
 2. Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (wersja przekształcona) (EBC/2010/29), Dz.U. L 35 z 9.2.2011, str. 26.Dodatkowe informacje
  1. Decyzja EBC z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro  (EBC/2013/16), Dz.U. L 187 z 6.7.2013, str. 13.
  2. Decyzja EBC z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro  (EBC/2013/27), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 51.
  3. Decyzja EBC (UE) 2015/286 z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro  (EBC/2014/49), Dz.U. L 50 z 21.2.2015, str. 42.
  4. Decyzja EBC (UE) 2019/47 z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2018/31), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 194.
  5. Decyzja EBC (UE) 2020/141 z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro  (EBC/2020/7), Dz.U. L 27I z 1.2.2020, str. 21.
 3. Wytyczne EBC (UE) 2020/428 z dnia 5 marca 2020 r. uchylające wytyczne EBC/2012/16 w sprawie wymiany danych dotyczących usług gotówkowych  (EBC/2020/12), Dz.U. L 87 z 23.3.2020, str. 4.Dodatkowe informacje