Uitgifte van Eurobankbiljetten

 1. Advies inzake een aanbeveling van de ECB van 8 april 1999 inzake de boekhoudkundige behandeling van de kosten in verband met de uitgifte van bankbiljetten (ECB/1999/NP7), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 79.Aanvullende informatie
 2. Richtsnoer van de ECB van 11 september 2008 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2)  (ECB/2008/8), PB L 346 van 23.12.2008, blz. 89.
  1. Richtsnoer van de ECB van 30 juni 2011 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2)  (ECB/2011/9), PB L 217 van 23.8.2011, blz. 1.
  2. Richtsnoer (EU) 2016/1061 van de ECB van 26 mei 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2) (ECB/2016/15), PB L 173 van 30.6.2016, blz. 102.
  3. Richtsnoer (EU) 2017/469 van de ECB van 7 februari 2017 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2)  (ECB/2017/7), PB L 77 van 22.3.2017, blz. 4.
  4. Richtsnoer ECB/2008/8. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 7.2.2017.
 3. Besluit van de ECB van 13 december 2010 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (herschikking) (ECB/2010/29), PB L 35 van 9.2.2011, blz. 26.Aanvullende informatie
  1. Besluit van de ECB van 21 juni 2013 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten  (ECB/2013/16), PB L 187 van 6.7.2013, blz. 13.
  2. Besluit van de ECB Van 29 augustus 2013 houdende wijziging van besluit ecb/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten  (ECB/2013/27), PB L 16 van 21.1.2014, blz. 51.
  3. Besluit (EU) 2015/286 van de ECB van 27 november 2014 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten  (ECB/2014/49), PB L 50 van 21.2.2015, blz. 42.
  4. Besluit (EU) 2019/47 van de ECB van 29 november 2018 tot wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2018/31), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 194.
  5. Besluit (EU) 2020/141 van de ECB van 22 januari 2020 tot wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende uitgifte van eurobankbiljetten  (ECB/2020/7), PB L 27I van 1.2.2020, blz. 21.
 4. Richtsnoer van de ECB van 20 juli 2012 inzake de gegevensuitwisseling voor contant-gelddiensten (DECS)  (ECB/2012/16), PB L 245 van 11.9.2012, blz. 3.
 5. Richtsnoer (EU) 2020/428 van de ECB van 5 maart 2020 tot intrekking van Richtsnoer ECB/2012/16 inzake de gegevensuitwisseling voor contant-gelddiensten(DECS) (ECB/2020/12), PB L 87 van 23.3.2020, blz. 4.