Ħruġ ta' karti tal-flus tal-euro

 1. Linja Gwida tal-BĊE tal-11 ta' Settembru 2008 dwar il-ġbir ta' data fir-rigward ta' l-euro u l-operazzjoni tas-Sistema Nru 2 ta' Informazzjoni dwar il-Valuta  (BĊE/2008/8), ĠU L 346, 23.12.2008, pġ. 89.
  1. Linja Gwida tal-BĊE tat-30 ta’ Ġunju 2011 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/8 dwar ġbir ta’ dejta dwar l-euro u l-operazzjoni tal-Currency Information System 2 (BĊE/2011/9), ĠU L 217, 23.8.2011, pġ. 1.
  2. Linja Gwida (UE) 2016/1061 tal-BĊE tas-26 ta' Mejju 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/8 dwar ġbir ta' dejta dwar l-euro u l-operazzjoni tal-Currency Information System 2 (BĊE/2016/15), ĠU L 173, 30.6.2016, pġ. 102.
  3. Linja Gwida (UE) 2017/469 tal-BĊE tas-7 ta’ Frar 2017 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/8 dwar ġbir ta’ dejta dwar l-euro u l-operazzjoni tal-Currency Information System 2  (BĊE/2017/7), ĠU L 77, 22.3.2017, pġ. 4.
  4. Linja Gwida BĊE/2008/8. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 7.2.2017.
 2. Deċiżjoni tal-BĊE tat-13 ta' Diċembru 2010 dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus tal-euro (tfassil mill-ġdid) (BĊE/2010/29), ĠU L 35, 9.2.2011, pġ. 26.Aktar tagħrif
  1. Deċiżjoni tal-BĊE tal-21 ta’ Ġunju 2013 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/29 dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2013/16), ĠU L 187, 6.7.2013, pġ. 13.
  2. Deċiżjoni tal-BĊE tad-29 ta’ Awwissu 2013 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/29 dwar il-ħruġ ta’ karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2013/27), ĠU L 16, 21.1.2014, pġ. 51.
  3. Deċiżjoni (UE) 2015/286 tal-BĊE tas-27 ta' Novembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/29 dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2014/49), ĠU L 50, 21.2.2015, pġ. 42.
  4. Deċiżjoni (UE) 2019/47 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/29 dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus tal-euro (BĊE/2018/31), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 194.
  5. Deċiżjoni (UE) 2020/141 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/29 dwar il-ħruġ ta’ karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2020/7), ĠU L 27I, 1.2.2020, pġ. 21.
 3. Linja Gwida (UE) 2020/428 tal-BĊE tal-5 ta' Marzu 2020 li tħassar il-Linja Gwida BĊE/2012/16 dwar l-Iskambju ta’ Dejta għal Servizzi fi Flus Kontanti (BĊE/2020/12), ĠU L 87, 23.3.2020, pġ. 4.Aktar tagħrif