Euro banknošu emisija

 1. ECB Pamatnostādne (2008. gada 11. septembris) par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību  (ECB/2008/8), OV L 346, 23.12.2008, 89. lpp..
  1. ECB Pamatnostādne (2011. gada 30. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/8 par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību  (ECB/2011/9), OV L 217, 23.8.2011, 1. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/1061 (2016. gada 26. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/8 par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību  (ECB/2016/15), OV L 173, 30.6.2016, 102. lpp..
  3. ECB Pamatnostādne (ES) 2017/469 (2017. gada 7. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/8 par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību  (ECB/2017/7), OV L 77, 22.3.2017, 4. lpp..
  4. Pamatnostādne ECB/2008/8. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 7.2.2017.
 2. ECB Lēmums (2010. gada 13. decembris) par euro banknošu emisiju (pārstrādāta versija) (ECB/2010/29), OV L 35, 9.2.2011, 26. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju  (ECB/2013/16), OV L 187, 6.7.2013, 13. lpp..
  2. ECB Lēmums (2013. gada 29. augusts), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju  (ECB/2013/27), OV L 16, 21.1.2014, 51. lpp..
  3. ECB Lēmums (ES) 2015/286 (2014. gada 27. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju  (ECB/2014/49), OV L 50, 21.2.2015, 42. lpp..
  4. ECB Lēmums (ES) 2019/47 (2018. gada 29. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju (ECB/2018/31), OV L 9, 11.1.2019, 194. lpp..
 3. ECB Pamatnostādne (2012. gada 20. jūlijs) par datu apmaiņu skaidrās naudas pakalpojumiem  (ECB/2012/16), OV L 245, 11.9.2012, 3. lpp..