Eurų banknotų emisija

 1. 2008 m. rugsėjo 11 d. ECB gairės dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo (ECB/2008/8), OL L 346, 2008 12 23, p. 89.
  1. 2011 m. birželio 30 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo (ECB/2011/9), OL L 217, 2011 8 23, p. 1.
  2. 2016 m. gegužės 26 d. ECB gairės (ES) 2016/1061, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo  (ECB/2016/15), OL L 173, 2016 6 30, p. 102.
  3. 2017 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES)2017/469, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo  (ECB/2017/7), OL L 77, 2017 3 22, p. 4.
  4. Gairės ECB/2008/8. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 2 7.
 2. 2010 m. gruodžio 13 d. ECB sprendimas dėl eurų banknotų emisijos (nauja redakcija) (ECB/2010/29), OL L 35, 2011 2 9, p. 26.Papildoma informacija
  1. 2013 m. birželio 21 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos  (ECB/2013/16), OL L 187, 2013 7 6, p. 13.
  2. 2013 m. rugpjūčio 29 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos (ECB/2013/27) (ECB/2013/27), OL L 16, 2014 1 21, p. 51.
  3. 2014 m. lapkričio 27 d. ECB sprendimas (ES) 2015/286, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos  (ECB/2014/49), OL L 50, 2015 2 21, p. 42.
  4. 2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/47, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos (ECB/2018/31), OL L 9, 2019 1 11, p. 194.
  5. 2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/141, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos  (ECB/2020/7), OL L 27I, 2020 2 1, p. 21.
 3. 2012 m. liepos 20 d. ECB gairės dėl keitimosi duomenimis apie grynųjų pinigų paslaugas  (ECB/2012/16), OL L 245, 2012 9 11, p. 3.
 4. 2020 m. kovo 5 d. ECB gairės (ES) 2020/428, kuriomis panaikinamos Gairės ECB/2012/16 dėl keitimosi duomenimis apie grynųjų pinigų paslaugas  (ECB/2020/12), OL L 87, 2020 3 23, p. 4.